Temas e técnicas narrativas nos romances de Virginia Woolf e Clarice Lispector.