Clarice Lispector: Žva voda, Čas zvezprevedla Nina Kovič, Nova Revija, Zbirka Samorog, Ljubljana.